Reflektioner

Gör din röst hörd
Reflektioner

Gör din röst hörd

Hur kan man påverka många med väldigt lite medel? Skaffa en mobil och se till att ha tillgång till internet, där kan du via sociala medier göra din röst hörd. Högre […]

En paus för nöjen
Reflektioner

En paus för nöjen

Att det privata även är politiskt är inga nya ord, utan har myntats länge. Men det var kanske främst under 1960-talet som parollen som orden fick sitt stora genomslag tack […]

Viktigt med personskydd
Reflektioner

Viktigt med personskydd

Det här med bra personskydd är något som har kommit att bli allt mer aktuellt under de senaste tio åren. För i takt med att hoten mot våra politiker blir […]

Jobbpolitiken
Reflektioner

Jobbpolitiken

Många är åsikterna om hur de olika partierna sköter sig i olika frågor. En av de mest florerade ämnena måste vara det om jobben. Enligt E24! så är det allt […]

Politiska konferenser 2010
Reflektioner

Politiska konferenser 2010

Det finns mången relevant politisk konferens, och alltid finns det några anhängare av varje. Det här är några av de mest aktuella frågorna på politiska konferenserna under sommaren 2010: – […]

Demokrati på nätet
Reflektioner

Demokrati på nätet

Ny teknik har gjort det möjligt för människor från olika klasser och åldersgrupper att uttrycka sina åsikter. Inte minst genom exempelvis bloggar. För bara några år sedan var det relativt […]