Lätt att hamna i en skuldfälla

Det råder ingen tvekan om att chanserna har ökat när det kommer till att hamna i en skuldfälla i dagens samhälle.  Men huruvida detta beror på oss människor och vår inställning till pengar, eller om det är på grund av alla de lätttillgängliga lån som finns idag, kan man givetvis diskutera.

Men det man väl i alla fall kan vara överens om att det finns väldigt många ekonomiska fallgropar i dag, än vad det fanns förr. Och kanske är det också just därför som det har blivit allt lättare att göra en kreditupplysning på i princip vem man vill. Förutom ansågs detta vara ett ganska okonventionellt sätt att få information om en person ekonomi, men i dagens samhälle så hör det till vanligheterna.

Det räcker att en person ska köpa en TV på avbetalning, så tar det inte många timmar innan företaget eller butiken i fråga har tagit reda på om personen har ett förflutet med en betalningsanmärkning eller är känd hos kronofogden. För om fallet nu skulle vara så, då har butiken all rätt att neka personen att köpa något på just avbetalning.

Detta är alltså onekligen en het potatis som troligtvis bara kommer att bli allt mer hetare med åren. Huruvida det är bra eller dåligt att man kan ta del av en persons ekonomi, ja det kan givetvis diskuteras.